WWTF - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 

De rol van de makelaar als poortwachter

Wellicht heb je al eens gemerkt dat makelaars veel persoonlijke vragen stellen. Dit hebben we te danken aan de rol die de overheid sinds 25 juli 2018 aan makelaars heeft toegekend, die voorheen voornamelijk werd vervuld door notarissen en banken. Deze verandering brengt zowel voor jou als voor ons de nodige veranderingen, verantwoordelijkheden én verplichtingen met zich mee.

 

Waarom stellen we al deze vragen?

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn wij verplicht om al onze klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. Dit betekent dat wij moeten weten met wie wij zakendoen.

Naast het identificeren en verifiëren van onze klanten, is het ook belangrijk om te weten waar je woont. Maar waarom is dit nodig? Dit heeft te maken met het feit dat bepaalde landen een verhoogd risico vormen voor witwassen en/of financiering van terrorisme. Om deze reden voeren wij onderzoek uit naar je woonplaats en leggen we deze informatie vast.

 

Waarom wordt er om informatie gevraagd over de herkomst van de gelden?

De vraag naar de herkomst van gelden stelt ons in staat om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de aankoop gefinancierd zal worden. Deze informatie is van belang om mogelijke financiële risico's en onregelmatigheden te identificeren. Hoewel deze vraag mogelijk privacygevoelig kan lijken, zijn we wettelijk verplicht om de herkomst van het geld waarmee je de aankoop financiert te achterhalen. Dit is om te voldoen aan de wetgeving en om vast te stellen dat de aankoop geen verband houdt met witwaspraktijken.

Samen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de verplichtingen volgens de WWFT, wat inhoudt dat we het cliëntenonderzoek moeten uitvoeren voordat we een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

 

Financial Intelligence Unit (FIU - Nederland)

Naast het cliëntenonderzoek zijn we ook verplicht om een melding te maken bij de FIU als we vermoeden dat er sprake is van een voorgenomen ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld wanneer we geen overtuigende verklaring ontvangen over de herkomst van de gelden.

Wij begrijpen dat het onderzoek naar cliënten privacygevoelige informatie vereist, en deze eis is vastgelegd in wet- en regelgeving waar alle makelaars aan moeten voldoen. Het verzoek om deze informatie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanvullende informatie over de WWFT en FIU kan je o.a. vinden op:

- Rijksoverheid - Wat betekent de WWFT voor bedrijven en klanten?

- FIU Financial Intelligence Unit - Nederland